ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМЕНИ ВЕЗНИ

  • капацитет от 100 до 5 000 kg
  • шахтови и надземни везни
  • метални платформи
  • сервиз