Фирма “Мерки и Теглилки-КН” ООД е основана през 1994 година от експерти със забележителни познания в областта на измервателната техника и е специализирана в теглоизмерването. Дългогодишната практика е свързана с отлично качество на нашите продукти. Предлагаме на своите клиенти полезна информация и практически съвети за употребата и приложението на всички произведени модели везни.

“Мерки и теглилки – КН” ООД разполага с подвижна лаборатория, оборудвана с 50 броя еталонни теглилки и мотокар, необходими за проверка на всяка автомобилна везна.

Изработените от нас модели автомобилни везни притежават Европейски сертификат  CE – RO T 067/2012 от MDM CERTIFICARE и Одобрение на система по качеството на производството № BG – Q – 14 – 005.

“Мерки и Теглилки-КН” ООД изработва:

 • Автомобилни електронни везни (метални или бетонни) с обхват от 10 000 кг. до 80 000 кг. и от 1 м. до 24 м.;
 • Електронни платформени везни;
 • ЖП везни;
 • Преустройство на механични автомобилни везни в електронни;
 • Изработване на нестандартни електронни везни, изцяло съобразени с изискванията на възложителите.

Доверете се на нашият опит, коректност и професионализъм.

Русе 7005, бул. Родина № 80
тел./факс: 082/844 469 моб. тел.: 0888 85 70 85, 0878 27 75 75, 0888 88 35 07
e-mail: mit94@abv.bg

eu-flg
comp

През 2015 фирма „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД кандидатства с проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия” .
Наименование на проектното предложение: Повишаване на производствения капацитет и обема на поръчките за износ на „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД с референтен номер: BG16RFOP002-2.001-1119 и продължителност 18 месеца. Проектното предложение в одобрено и е сключен договор с номер BG16RFOP002-2.001-1119-С01
Общата стойност на проекта е 195583.00 лв., като размера на безвъзмездна финансова помощ е 136908.10лв., което представлява 70% от общите допустими разходи по проекта.
Основната цел на проекта е повишаване и подобряване на производителността и конкурентоспособността и увеличаване на износа на „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД . Проектът има и следните специфични цели:

 • Завършване на цялостния производствен цикъл;
 • Повишаване на производствения капацитет чрез повечена брой поръчки;
 • Увеличаване на възможностите за експорт;
 • Увеличаване на конкурентоспособността не само в България, но и в чужбина;
 • Привличане на нови клиенти;
 • Разкриване на нови работни места;
 • Повишаване на производителността на труда;

ЕС СЕРТИФИКАТ

cc-mdm-ro